Voor psychosociale begeleiding bij verlies ervaringen op alle gebieden