Familieopstellingen is een vorm van therapie waarbij er met familieverbanden gewerkt wordt. Je krijgt meer inzicht in beweging en verstarring binnen jou eigen familiesysteem.

Waarom speciaal bij stichting Veerkracht, als het leven troost zoekt.

Stichting Veerkracht werkt met mensen in een periode van hun leven waar verlieservaringen een grote plaats innemen omdat;

  • zijzelf een verlieservaring hebben of hebben gehad.
  • er familieleden zijn die een verlieservaring hebben of hebben gehad.
  • er angst bestaat omdat zij zelf of een familielid te maken gaat krijgen met een verlieservaring, zoals bijv. een levensbedreigende ziekte.

Familieopstellingen geeft bijzonder veel inzicht hoe een verlieservaring plek krijgt of juist helemaal geen plek krijgt binnen je familie. Hoe ontwrichtend deze verlieservaring of de angst ervoor, werkt. Door inzicht te krijgen ontstaat er ook uitzicht. Dit werkt troostend en geeft rust.

Heb je belangstelling laat dat dan weten door contact op te nemen.